Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικoύ διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»

  • Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Περίληψη Διακήρυξης