Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους καταλόγους 2018 του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016.

  • Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση Δημάρχου

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση τύπου I

Αίτηση τύπου II