Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας (λόγω άγονης) για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων

  • Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

7Ζ7ΔΩ9Ζ-Κ9Γ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΛΟΓΩ ΆΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ