Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00

  • Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση Δ.Σ. 15402 – 13.12.2017 (1)