Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄

  • Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 15012 – 1.12.2017