Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

  • Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 13266 – 26.10.2017