Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄

  • Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δ.Σ. 11664 -26.9.2017