Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τη σύσταση της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΠΑΛΙ0Υ» με Α.Μ. 68/2008.

  • Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ SEP 2017 (1)