Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄

  • Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 9976 – 21.8.2017