Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00΄

  • Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 7033-14.6.2017