ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΔΩΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ | Δυνατότητες διεκδίκησης αντισταθμιστικών / ανταποδοτικών ωφελημάτων από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου

  • Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2.pdf”]