Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

  • Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος