Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Kυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 11.00 π.μ.

  • Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. 1863 – 28.2.2017