Περίληψη διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ” Προμήθεια καυσίμων Δ.Δωρίδος” έτους 2017

  • Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Διακήρυξη