Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17.30

  • Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17.30