Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία, του Δήμου Δωρίδος.

  • Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία, του Δήμου Δωρίδος.