Αποστολή Πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος για την 13η Μαΐου 2016

  • Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

Λιδωρίκι, 9 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 4378

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 13 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
2. Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2016 προς το Δ.Σ., για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
3. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 26/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Έγκριση καθαίρεσης μικρού μανδρότοιχου στον Κοινοτικό Ξενώνα Τρικόρφου και αποδοχή δωρεάς υλικών από το δημότη κ. Τάγγαλο Ιωάννη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Αιτήματα Συλλόγων Ερατεινής για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών κτιρίων στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάμμαλης Ιωάννης)
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στις εργασίες του Συνεδρίου που διοργανώνει η ΚΕΔΕ, στη Σάμο, με θέμα: «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» – κάλυψη εξόδων μετακίνησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
8. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) Δήμου Δωρίδος στο πλαίσιο του Συμφώνου Δημάρχων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ο Δήμαρχος σας προσκαλεί επίσης στα εγκαίνια της έκθεσης Ζωγραφικής «Θεόδωρος Βρυζάκης» του Μεγάλου Θηβαίου Ζωγράφου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00΄ στον ίδιο χώρο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ