Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

  • Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Λιδωρίκι,  28 Απριλίου 2016
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι                                                 Αριθ. Πρωτ.:    4217
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 5 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης και απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της διοργάνωσης του Ράλλυ “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2016, λόγω αποκλειστικότητας.
(Εισηγητής:  Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ