Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου,την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

  • Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Λιδωρίκι,  7 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:    2435
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 11 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2015 προς το Δ.Σ., για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
4. Καθορισμός και έκδοση αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Επί αιτήσεως Παναγιώτας και Μαρίας Κοντογιάννη για χορήγηση άδειας επισκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν οικίας τους στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τριστένου), χωρίς αντάλλαγμα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αδελφότητα Τριστενιωτών Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης)με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Τοπικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος κα Μπαουστάνου Ιωάννα)
10. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους αποχέτευσης του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος κα Μπαουστάνου Ιωάννα)
11. Έγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2016 – 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
12. Έγκριση Προγράμματος Δράσης 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για την Επιτροπή παρακολούθησης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2016 – 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ