Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

  • Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Λιδωρίκι, 19 Φεβρουαρίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριθ. Πρωτ.: 1855
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Αποδοχή εξοπλισμού-οχήματος από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α Α.Ε. προς τον Δήμο μας και ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή αυτού. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
3. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου (Τ.Κ. Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μοναστηρακίου)» και αριθ. μελέτης 16/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στον περίβολο του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Εκτέλεση της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» από ιδιώτη – αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
7. Εκτέλεση της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» από ιδιώτη – αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
8. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016, παρ. 3, άρθρου 158, Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Έγκριση διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10. Ψήφισμα για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
11. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του Δημάρχου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
12. Ορισμός Δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση ενώπιον του 7ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ανάκληση Πράξης αρ. 85 του Επιτρόπου), της υπόθεσης «εργασίες για την αδειοδότηση των φακέλων υποβληθέντων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού στα διοικητικά όρια του Δήμου Δωρίδος», σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ. 3, του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών κοιμητηρίων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων, μετά από προτάσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
14. Πρόταση συνεργασίας για τους Δήμους Δελφών, Δωρίδος, Αμφίκλειας–Ελάτειας, Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ