3η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER

  • Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc’]