Νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή των Δήμων Δωρίδος και Ναυπακτίας, καθώς και τη Διοίκηση της ΕΥΠΑΠ ΑΕ, συγκάλεσε ο Υπουργός για τα αντισταθμιστικά των Λιμνών Μόρνου και Ευήνου

  • Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή των τεχνητών λιμνών Μόρνου και Ευήνου, συζητήθηκαν σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Στη σύσκεψη που αποτελεί συνέχεια αυτής που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Δωρίδος, έλαβαν μέρος εκτός του Υπουργού, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ευάγγελος Καπετάνιος, ο Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας  Παναγιώτης Λουκόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Δωρίδος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας Γιώργος Σιαμαντάς, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΠΑΠ Α.Ε Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γιάννης Μπενίσης, οι Σύμβουλοι του Υπουργού Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Χάρης Γαργαρέτας και ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Δωρίδος Μιλτιάδης Ασημακόπουλος.

Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων του Υπουργού και των Δημάρχων για τους πόρους που έπρεπε να είχαν αποδοθεί ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων (οικονομικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, κλπ) στις περιοχές αυτές από την κατασκευή των τεχνιτών λιμνών Μόρνου και Ευήνου και ζήτησε από τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ να επανακαθορίσει τις απόψεις της για την καταβολή των αντισταθμιστικών πόρων. Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις απόψεις του Υπουργού.

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και αντιπροσωπίες των Δήμων Δωρίδος και Ναυπακτίας, με αντικείμενο:

α) τον καθορισμό αντισταθμιστικών πόρων,

β) τη συμβολή της ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα των Δήμων, το σχεδιασμό, τη βελτίωση και την ολοκλήρωση έργων (π.χ βιολογικών, γέφυρα Στενού, κλπ) που πρέπει να γίνουν από την ΕΥΔΑΠ.

Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής έχει καθοριστεί για την Τετάρτη 3/2/2016.

Όπως τονίστηκε από όλες τις πλευρές και κύρια από τον Υπουργό, το έργο της επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περάσουμε στη φάση της εφαρμογής των πορισμάτων της.