Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21 Δεκεμβρίου 2015 A

  • Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 17 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 14401

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία εντός οικισμών Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 23/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των ορεινών Δ.Δ. Κάμπου, Φιλοθέης, Τειχίου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδάνειας της Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 23/2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 9/2012 1Η ΕΠΙΚΑΙΡ.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Δίκτυο ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Τολοφώνας» και αριθ. μελέτης 17/2009. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος», για το έτος 2015. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
7. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος» οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ