Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Δεκεμβρίου 2015 A

  • Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 15 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 14296

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 19 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός – ισολογισμός – κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.) του Δήμου Δωρίδος για τη χρήση 2014. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Λάμπος Παναγιώτης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ