Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

  • Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                            Λιδωρίκι,  7 Δεκεμβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,                            Αριθ. Πρωτ.:   13954
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα: α) να εγκρίνουμε τον παρακάτω Α.Π.Ε. για να πληρωθεί αμέσως το έργο του θέματος, β) να αποδεχτούμε πίστωση και να αναμορφώσουμε τον Προϋπολογισμό για να πληρωθούν διάφορες επείγουσες υποχρεώσεις του Δήμου και γ) να εγκρίνουμε την παραχώρηση χρήσης δημοτικού δρόμου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου.

1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας», Δήμου Δωρίδος (Α.Μ. 4/2011). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2.      Αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού δρόμου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. Καλλιθέας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ