Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος για την 20-11-2015

  • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 16 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 13060

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τριμηνιαία έκθεση (Γ΄ τριμήνου 2015) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας», Δήμου Δωρίδος (Α.Μ. 4/2011). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Επί αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Φιλοθέης «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» για την εκτέλεση εργασιών στην Τ.Κ. Φιλοθέης με έξοδα του Συλλόγου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Περί σύμβασης μίσθωσης ακινήτου (αίθουσας) κας Κατσένιου Βασιλικής του Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Λιδωρικίου, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, έγκριση διενέργειας προμηθειών, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 213/2014 απόφασής μας, για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος – Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
8. Προτάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π. Δ.Θ.Σ.Β’, την Κοινοπραξία γραμμής Τριζόνια – Χάνια και το Λιμενικό Σταθμό Ναυπάκτου, για τα δρομολόγια της γραμμής Τριζόνια – Χάνια για τη χειμερινή περίοδο. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
9. Έγκριση μείωσης μισθώματος διαμερίσματος Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ι. Κοντώση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος κ. Μπαουστάνου Ιωάννα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ