Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους “ΤΕΒΑ”

  • Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ο Δήμος Δωρίδος, σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Επισιτιστικού Προγράμματος “ΤΕΒΑ” .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης, προκειμένου να ενημερώνονται για την έκβασή της.
Σε περίπτωση απόρριψης, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση έως τις 27/10/2015.