Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

  • Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Λιδωρίκι,  12 Οκτωβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Αριθ. Πρωτ.:  11785
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 16 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας – καθορισμός ειδικοτήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
2. Παραλαβή εκμισθωμένου δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πενταπόλεως της Δ.Ε. Λιδωρικίου και έγκριση νέας εκμίσθωσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
3. Έγκριση νέας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (άγονου βοσκοτόπου στη θέση «Αποστόλη Λούζα») στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πολιτικού υπευθύνου, συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5. Διάλυση σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη Συγκοινωνιακή και τεύχη δημοπράτησης για την ασφαλτόστρωση οδού στην ΤΚ Κουπακίου ΔΕ Βαρδουσίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Διάλυση σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη Τοπογραφική για την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και διάνοιξη δρόμου στην ΤΚ Κουπακίου ΔΕ Βαρδουσίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Ορισμός του Δημάρχου ως Εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και του νόμιμου αναπληρωτή του, καθώς και υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων του Δήμου μας, που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες, στα Καλύβια Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την αειφόρο ενέργεια στο Σύμφωνο των Δημάρχων, με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10. Κάλυψη εξόδων συμμετοχής του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου στο «Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες» του Εργαστηρίου Λιμενικών έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Αθήνα στις 12-14 Οκτωβρίου 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος) 11. Ορισμός Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση και Σήμανση Μονοπατιών στην περιοχή της νήσου Τριζονίων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12. Επί αιτήσεως Αθανασίου Σταματογιάννη για την χορήγηση άδειας διέλευσης υπογείου αγωγού μεταφοράς λυμάτων από κοινόχρηστο χώρο (πλατεία) στη νήσο Τριζόνια. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13. Διαγραφές οφειλών, που αφορούν παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ