Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος , του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού του Δ. Δωρίδος και των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)».

  • Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.doc’]