Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

  • Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι,   6 Αυγούστου 2015

Αριθ. Πρωτ.:    8654

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 11 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί του “Β1 Σταδίου της Μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2. Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Δωρίδος για την περίοδο 2015-2019». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΔΕ Βαρδουσίων» και αριθ. μελέτης 18/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 24/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία ΔΕ Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 24/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταφοράς (Σ.Μ.Α.) στερεών αποβλήτων του Δήμου Δωρίδος» και αριθ. μελέτης 10/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος
8. Τοποθέτηση κτηνοτρόφου για χρήση βοσκοτόπων και σε άλλη (όμορη) Τοπική Κοινότητα απ’ αυτή της μόνιμης κατοικίας του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
9. Καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10. Καθορισμός τελών αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
11. Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
12. Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
13. Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
14. Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
15. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
16. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
17. Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
18. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
19. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
20. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πενταπόλεως. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
21. Διαγραφή χρεών κ. Κατσούλη Κωνσταντίνου του Θεμιστοκλή από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
22. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου (πλατείας), χωρίς αντάλλαγμα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυφάδας Δωρίδας «ΟΙΑΝΘΗ», για τη διενέργεια  εκδηλώσεως. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
23. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ομπρελών θαλάσσης, κατά μήκος της δυτικής παραλίας Χιλιαδούς Τ.Κ. Μανάγουλης, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιλιαδούς «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
24. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τρικόρφου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ