ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

  • Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΧΑΡΤΙ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-Κ.Α.-10-6613.002-2015.doc”]