Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2015

 • Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 17 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τριμηνιαία έκθεση (Α΄ τριμήνου 2015) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW στη θέση Μακρυνόρος, των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 3. Διεξαγωγή  και οργάνωση εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 4. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων χωρίς αντάλλαγμα σε πολιτιστικούς συλλόγους Αμυγδαλιωτών, για τη διενέργεια αντίστοιχων εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
 5. Κοπή δέντρων (λευκών) εντός δημοτικού δρόμου, πλησίον οικίας Παλαιολογόπουλου, στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 6. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στον κ. Κούγια Χρήστο Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 7. Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 277/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαγραφή χρέους του Πέτρου Καραγιάννη από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 8. Αίτημα Ευθυμίου Σκρέκα  για κοπή δέντρου στο νησί Τριζόνια. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 9. Αίτημα Αναστασίου Μελίστα  για δωρεά υλικών στο δημοτικό σχολείο Πύργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 10. Διάλυση της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ στι Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 11. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 12. Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 13. Αίτημα Αναστασίου Μελίστα  για την τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου  με δικά του έξοδα στην Τ.Κ. Μαραθιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 14. Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 15. Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί του “Β1 Σταδίου της Μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας”. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Κλήματος στον Εκπολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Οικισμού Πηγής Κλήματος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 18. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο υπό ίδρυση Δίκτυο, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». Ορισμός του Δημάρχου και του νόμιμου αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 19. Είσοδος αδέσποτων – ανεπιτήρητων βοοειδών εντός οικισμού Τ.Κ. Λιδωρικίου – Διαπιστωτική πράξη 22ας Ιουνίου 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 20. Είσοδος αδέσποτων – ανεπιτήρητων βοοειδών εντός οικισμού Τ.Κ. Λιδωρικίου – Διαπιστωτική πράξη 3ης Ιουλίου 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 21. Είσοδος αδέσποτων – ανεπιτήρητων βοοειδών εντός οικισμού Τ.Κ. Λιδωρικίου – Διαπιστωτική πράξη 8ης Ιουλίου 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 22. Διαγραφή τελών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος κα Μπαουστάνου Ιωάννα)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ