Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015

  • Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 24 Ιουνίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 7064

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στην Κοινωνική Σύμπραξη με συντονιστή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
2. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Δωρίδος προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
3. Άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Αίτηση της εταιρείας: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ Ε.Ε.- ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΗ Μ. – ΞΗΡΟΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε.», περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης μίσθωσης εκτάσεως 71.657 στρεμμάτων εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στην θέση ανάθεμα Τ.Κ. Μαλανδρίνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
5. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 6/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Λήψη απόφασης συμβιβασμού επί αγωγής αποζημίωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
7. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την αειφόρο ενέργεια στο Σύμφωνο των Δημάρχων, με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8. 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ», με αριθ. μελέτης 23/2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9. 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ