Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12 Ιουνίου 2015

  • Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 12 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 5/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» με αριθ. μελέτης: 9/2012 (1η επικαιροποίηση). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ», με αριθ. μελέτης: 21/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση της Προτομής του Δασκάλου Σπυρίδωνος Μποκολίνη και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Επιτροπή κρίσης περί της αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικών έργων του Π.Δ. 28/80. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημόπουλος Ανδρέας)
5. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στη Χερσόνησο Ηρακλείου, για συμμετοχή τους στην 9η Πανελλήνια Σύνοδο του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπαντικών και καυσίμων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ