ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια και τοποθέτηση Ασύρματου Φλοτέρ Δεξαμενής Ύδρευσης στη θέση ΜΑΓΓΑΝΙ Τ.Κ. Πενταγιών

  • Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ-ΦΛΟΤΕΡ-ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ.doc’]