Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Απριλίου 2015

  • Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,

Διοικητικής Μέριμνας και

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι

Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας

Τηλέφωνο: 22660 22066

FAX: 22660 22393

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Λιδωρίκι,  24 Απριλίου 2015

 

Αριθ. Πρωτ.:   4004

 

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο  της ΚΕΔΕ από 7 έως και 9 Μαΐου 2015 στη Σιθωνία Χαλκιδικής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  2. Αναπτυξιακός προγραμματισμός στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2019 & του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. (Παρουσίαση από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο)