Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15 Απριλίου 2015

  • Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 8 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 3573

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Έγκριση Προγράμματος Δράσης 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
3. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
4. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 1/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (Ζωριάνος, Αλποχώρι, Υψηλό Χωριό) Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. ΄Ιδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δωρίδος και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
7. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για παροχή εργασίας σε πρώην υπαλλήλους Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 125/16-12-2014 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
8. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Βαρδουσίων», με αριθ. μελέτης 18/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ευπαλίου», με αριθ. μελέτης 24/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
10. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων (Τρίστενο, Αρτοτίνα) Δ.Ε. Βαρδουσίων», με αριθ. μελέτης 22/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου Τ.Κ. Ευπαλίου Δ.Ε. Ευπαλίου», δαπάνης ποσού € 7.110,38 με το ΦΠΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12. Λύση του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ. Αμυγδαλιάς με την εταιρεία VODAFONΕ και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία NICTUS NETWORKS Α.Ε.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
13. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού πρώην Κοινότητας Τρικόρφου διαχείρισης κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ευθυμίου και άνοιγμα νέου ξεχωριστού λογαριασμού στο όνομα του Δήμου Δωρίδος και ορισμός εκπροσώπων διαχειριστών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ