Ευχαριστήριο μήνυμα στους χορηγούς φιλοξενίας του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α

  • Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  Ευπάλιο  2 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ευχαριστήριο  μήνυμα

στους χορηγούς της φιλοξενίας των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά τη Γενική Συνέλευση , με θέμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετατροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της  Χιλιαδούς  και λοιπούς επιχειρηματίες της περιοχής μας, για την ευγενική τους χορηγία κατά τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Ευπάλιο ,στις 28 Μαρτίου 2015, με τη συμμετοχή  22 Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άμεση ανταπόκριση των επιχειρήσεων αυτών, στο κάλεσμα  υποστήριξης της πρωτοβουλίας του Δήμου Δωρίδος , αποδεικνύει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα φιλοξενίας και την κατανόηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για το επιτυχές αποτέλεσμα της εκδήλωσης αλλά και για την προβολή της περιοχής μας.

Ο Δήμος Δωρίδος , ως ένδειξη αναγνώρισης της βοήθειάς τους  και στα πλαίσια της σχέσης συνεργασίας που έχει αναπτύξει,  διαβεβαιώνει ότι θα  συνεχίσει , με όσα μέσα διαθέτει, να στηρίζει τις προσπάθειες εξέλιξης των επιχειρήσεών τους και να συμπαρίσταται στις ανάγκες τους, όπως βέβαια και όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και προσφέρουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη , που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ