Συμμετοχή του Δημάρχου Δωρίδος στην προσυνεδριακή συνάντηση της ΚΕΔΕ για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικής Οικονομίας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

  • Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Ο Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπετζώνης με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΔ), συμμετείχε στην προσυνεδριακή συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι Δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας, οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, καθώς και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Από τον Δήμο Δωρίδος συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Υφαντής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γκίκας και ο Γραμματέας του Δ.Σ Χαράλαμπος Μπάκας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά:

  • Με την αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά η Επιχειρησιακά Προγράμματα, με κατεύθυνση σε προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσεων της  Αυτοδιοίκησης,

  • Με την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης στους  πολίτες με  έμφαση στις ευπαθείς ομάδες λόγω και της παρούσας συγκυρίας (π.χ. Άστεγοι , Άνεργοι, Άμεα κ.α.).

  • Με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Προαγωγής της Υγείας.

  • Τη σαφή και θεσμοθετημένη περιγραφή του ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στο «Χάρτη Απασχόλησης» της χώρας και την αποτύπωση αυτής με Νόμο.