πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την 24η Φεβρουαρίου 2014

  • Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

Λιδωρίκι, 20 Φεβρουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 1764

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18,4 mw στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2. Προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος», οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
3. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων του Δήμου μας, αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση των πιστώσεων. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Διάλυση Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Διάλυση Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΝΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8. Διάλυση Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9. Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση χώρου βρύσης ΔΕΣΗ Τ.Κ. Κριατσίου ΔΕ Βαρδουσίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στην κα Γεωργακοπούλου Ιωάννα του Δημητρίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11. Διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Πενταγιών) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνστανταντίνος)
12. Διαγραφή τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ