ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε.ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ»

  • Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-12.doc’]