Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Ιανουαρίου 2015

  • Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 26 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 823

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
2.Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και της εταιρίας «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» για την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας, εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
3.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18,4 mw στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4.Γνωμοδότηση επί νέας μελέτης Οδοποιίας που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μεσοβούνι» του Δήμου Δωρίδος στο Ν. Φωκίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Εγκατάστασης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση βιομάζας με παραγωγή βιοαερίου ισχύος <1MW της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στη θέση «ΞΥΡΟΤΥΡΙ» Τ.Κ. Αμυγδαλιάς, του Δήμου Δωρίδος, ΠΕ Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 6.Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015, παρ. 3, άρθρου 158, Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος) 7.Έγκριση διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος) 8.Καθορισμός ωρών απασχόλησης Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωρίδος, για το οικονομικό έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 9.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στο Λιδωρίκι, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 10.Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Μαλανδρίνου, χωρίς αντάλλαγμα, στην Ι΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για δημιουργία έκθεσης εποπτικού υλικού και αποθήκευσης αρχαιολογικών ευρημάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 11.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Τ.Κ. Τρικόρφου) Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημόπουλος Ανδρέας) 12.Επιστροφή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ 6682 οχήματος στο Τμήμα Επισκευών και Κίνησης Αυτοκινήτων Οχημάτων - Συνεργείο στο Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ-Μενίδι και διαγραφή του από το Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος) 13.Εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ», προϋπ. 66.000,00 €, από ιδιώτη - αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 14.Εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», προϋπ. 20.000,00 €, από ιδιώτη - αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 15.Εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ (Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας, και οικισμών Χάνια & Σπηλιά Τ.Κ. Τριζονίων)», προϋπ. 17.500,00 €, από ιδιώτη - αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 16.Εκτέλεση της εργασίας «Mεταφορά στερεών αποβλήτων από Νήσο Τριζόνια Δ.Ε. Τολοφώνος», προϋπ. 21.000,00 €, από ιδιώτη - αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 17.Εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες καθαριότητας και αποκ/δης απορ/των από Νήσο Τριζόνια Δ.Ε. Τολοφώνος», προϋπ. 12.000,00 €, από ιδιώτη - αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος) 18.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων (Τρίστενο, Αρτοτίνα) Δ.Ε. Βαρδουσίων», με αριθ. μελέτης 22/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 19.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Βαρδουσίων», με αριθ. μελέτης 18/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 20.Εισήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των ορεινών Δ.Δ. Κάμπου, Φιλοθέης, Τειχείου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδάνειας της Δ.Ε. Ευπαλίου», με αριθ. μελέτης 23/2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 21.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Λιδωρικίου», με αριθ. μελέτης 13/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 22.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με τίτλο «Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Πενταπόλεως Δ.Ε. Λιδωρικίου», με αριθ. μελέτης 16/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 23.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ευπαλίου», με αριθ. μελέτης 12/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 24.Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 25.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 26.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Καλλιαμπέτσο Χαράλαμπο του Παναγιώτη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 27.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ερατεινής, στο Σύλλογο Γυναικών Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) 28.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τολοφώνος» MIS 311498. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ