Ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας τα μέλη των Επιτροπών παραγωγής θέσεων και πολιτικής

  • Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
τα μέλη των Επιτροπών
παραγωγής θέσεων και πολιτικής

Ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) τα μέλη των Επιτροπών παραγωγής πολιτικής και τεκμηρίωσης θέσεων για την δημοτική περίοδο 2014-2019.
Ο Δήμαρχος Δωρίδος Γεώργιος Καπεντζώνης και ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος συμμετέχουν ως μέλη στις Επιτροπές Χωροταξίας Υποδομών Περιβάλλοντος, και Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα.
Τα μέλη των Επιτροπών επελέγησαν από τους 500 εκλεγμένους εκπροσώπους (325 Δήμαρχοι και 175 Δημοτικοί Σύμβουλοι) των Δήμων στην Κ.Ε.Δ.Ε. Από το Ανώτατο Όργανο της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης συγκροτήθηκαν 14 Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν συνολικά 272 μέλη, εκ των οποίων οι 143 είναι Δήμαρχοι και οι 129 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Οι 14 Επιτροπές είναι:
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας,
Θεσμών και Ισότητας,
Νήσων και Πολιτικής Συνοχής,
Οικονομικών των Ο.Τ.Α,
Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Παιδείας Θρησκευμάτων και Νεολαίας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Πολιτικής Προστασίας,
Τουριστικής Ανάπτυξης,
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,
Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος,
Ορεινών Περιοχών.
Επίσης συγκροτήθηκε και ειδική επιτροπή για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι Επιτροπές αυτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής της Κ.Ε.Δ.Ε, διότι επεξεργάζονται και τεκμηριώνουν τις θέσεις των θεματικών ενοτήτων που παρουσιάζει στην κοινωνία η Τοπική Αυτοδιοίκηση και διαπραγματεύεται η Κ.Ε.Δ.Ε με τις πολιτικές ηγεσίες των διαφόρων Υπουργείων.
Η εκπροσώπηση του Νομού Φωκίδας, εκτός των δύο εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, ολοκληρώνεται με την συμμετοχή του Δημάρχου Δελφών Αθανασίου Παναγιωτόπουλου στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Μανανά στην Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων, Νεολαίας.