Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21 Δεκεμβρίου 2014 Β

  • Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 17 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 17315

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 21 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, για το από 01-01-2015 έως 31-12-2015 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
2.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (άρθ. 15 Π.Δ. 171/87), για το από 01-01-2015 έως 31-12-2015 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
3.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθ. 67 Π.Δ. 28/80), για το από 01-01-2015 έως 31-12-2015 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
4.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή προμήθειας υλικών, για το έτος 2014. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
5.Ανανέωση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Τολοφώνος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολοφώνος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6.Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
7.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
8.Διάλυση συμβάσεων μικρών έργων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στον περίβολο του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ