ΤΟΕΒ ΜΟΡΝΟΥ: Πάγια και αρδευτικά τέλη έτους 2014

  • Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ
Έδρα: ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΩΡΙΔΟΣ
Τηλ.& φαξ: 26340- 71 278
e-mail: [email protected]

Αριθμ. Πρωτ.: 270
Μανάγουλη, 27/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Μόρνου γνωρίζει στους κτηματίες – μέλη του ότι:
α) για τα πάγια και αρδευτικά τέλη έτους 2014 καθορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 4α/11-10-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής η 15η-12-2014. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα επιβληθεί στα παραπάνω ανεξόφλητα τέλη πρόστιμο 10% (άρθρο 16α του καταστατικού).
β) για τις οφειλές παρελθόντων ετών δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης ή διακανονισμού (με υποβολή σχετικής αίτησης στον Οργανισμό) μέχρι 15-12-2014, διαφορετικά θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες είσπραξής των.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Καραμπάρπας Βασίλειος