Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24 Νοεμβρίου 2014 A

  • Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 20 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 16066

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Βελτίωση Ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας» και αριθ. μελέτης 4/2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας» με αριθ. μελέτης 4/2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4.Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση χώρου βρύσης “Δέση” Τ.Κ. Κριατσίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5.Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Aνάπλαση χώρου βρύσης “Δέση” Τ.Κ. Κριατσίου» της Δ.Ε. Βαρδουσίων στο Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6.Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού (Ε.Κ.Λ. & Κ.Π.) του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των τιμών ζώνης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8.Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ την 5η Δεκεμβρίου στην Αθήνα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9.Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στο 15ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού στις 5 – 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10.Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στο 24ο Συνέδριο για την προστασία Λιμνών, Υδατικών Πόρων και Βιοποικιλότητας που συνδιοργανώνουν το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, η ΚΕΔΕ και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στις 21-23 Νοεμβρίου στην Πεζούλα Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
11.Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ» και στις εκδηλώσεις της 71ης επετείου του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων στις 12 & 13 Δεκεμβρίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
12.Αίτηση κ. Πέτρου Καραγιάννη για διαγραφή χρέους από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κα Σπυροπούλου Παναγιώτα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ