Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/11/2014

  • Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 6 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 15326

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπενζώνης Γεώργιος)
2.Διαπιστωτική Πράξη για είσοδο ανεπιτήρητων και αδέσποτων βοοειδών στην Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ