Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτ. 2014

  • Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 24 Οκτωβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 14894

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Τολοφώνος – Καλλιθέας Δ.Ε. Τολοφώνος» και Aριθ. Μελέτης 15/2013. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τριανταφύλλου Ιωάννης)
2.Έγκριση διενέργειας προμηθειών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
3.Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4.Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργειας ισχύος 9,2 MW στη θέση «Ψαρομύτα» Δ.Ε. Τολοφώνας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6.Μείωση μισθώματος του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Κροκυλείου) στην Τ.Κ. Κροκυλείου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7.Αίτηση Παύλου Αναγνωστόπουλου για την κατασκευή μαντρότοιχων με δικά του έξοδα στην Τ.Κ. Κερασιάς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για συμμετοχή στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9.Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ