Προκήρυξη για την συγκρότηση πίνακα εκπαιδευτών | Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Δωρίδος

  • Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δωρίδος ανακοινώνει ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δημοσίευσε προκήρυξη για την συγκρότηση πίνακα εκπαιδευτών οι οποίοι θα διδάξουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Δωρίδος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται από 10 Οκτωβρίου έως και 23 Οκτωβρίου 2014.
Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον Δήμο Δωρίδος υπ όψιν κας Μιχελιδάκη Ελένης και Χριστακάκη Σταύρου, υπεύθυνου εκπαίδευσης .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στον επισυναπτόμενο υπερσύνδεσμο (inedivim.gr) για την προκήρυξη του έργου : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.