Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 14 Οκτωβρίου 2014

  • Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 10 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 14321

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Παραμονή και λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος στην Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
2.Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων εκπροσώπων και υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος στην παράδοση των σχολικών ειδών στις ελληνικές σχολικές κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
4.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στην Αντιπεριφέρεια Φωκίδας σε θέματα τουρισμού – πολιτισμού – αθλητισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ», με αριθ. μελέτης 16/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ», με αριθ. μελέτης 23/2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ», με αριθ. μελέτης 12/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ